3165

ANBI Stadsschouwburg Utrecht

statutaire naam:
Stichting Stadsschouwburg Utrecht

RSIN of fiscaal nummer
851107175

financiële verantwoording
Jaarverslag 2022 SSBU Anbi getekend

Wet Normering Topinkomens
wnt

overige documenten
ANBI standaardform fiscus SSBU 2020-dd999713

titel
beleidsplan2021 2024 Stadsschouwburg Utrecht-af104be6

postadres
Lucasbolwerk 24
3512 EJ Utrecht

telefoon
030-2324125

website
www.stadsschouwburg-utrecht.nl

e-mailadres
stadsschouwburg@ssbu.nl

doelstelling
Stadsschouwburg Utrecht is het grootste theaterpodium in Utrecht en omstreken en biedt een kwalitatief sterk programma dat zich kenmerkt door noodzaak, actualiteit, passie, schoonheid, humor en engagement. De schouwburg richt zich daarbij op een breed publiek uit de stad, de regio en soms het hele land. Een gastvrij onthaal van publiek en spelers moet er voor zorgen dat Stadsschouwburg Utrecht dé plek is waar mensen graag zijn.

hoofdlijnen beleidsplan
Het is onze missie om theatermakers te verbinden met publiek. Stadsschouwburg Utrecht onderscheidt zich door een uitstekende selectie van voorstellingen op het gebied van gesproken woord (toneel, muziektheater en cabaret) en dans. We willen verwachtingen overtreffen. Door een kwalitatief hoogstaand programma, optimale service en gastvrijheid. 

Toonaangevend en onderscheidend
We laten het beste zien van wat er in Nederland en Vlaanderen gemaakt wordt op het vlak van toneel, muziektheater, cabaret, jeugdtheater en dans. Opera en musical / show vullen dit aanbod aan, maar vormen geen speerpunt van onze programmering. We tonen alle reizende producties van de rechtstreeks door het rijk gefinancierde zogenaamde Basis Infra Structuur (BIS)-gezelschappen. Aangevuld met een groot aantal door het Fonds Podiumkunsten gesubsidieerde gezelschappen. We geven ruim baan aan de in Utrecht gevestigde gezelschappen. Daarnaast presenteren we de beste toneelvoorstellingen uit het ‘vrije circuit’ en een groot aantal cabaretiers.

In 2016 zijn we gestart met wat een nieuwe traditie wordt: een toegankelijke familievoorstelling rond de kerst, van eigen makelij en exclusief te zien in Stadsschouwburg Utrecht. Aanvullend op ons programma in de schouwburg presenteren we voorstellingen op locatie als die een belangrijke extra waarde hebben voor de stad.

over de grens
Bewust van de wereldwijde dimensie waarin we leven vinden we het van belang naast Nederlands (en Vlaams) ook internationaal aanbod te tonen. Dansvoorstellingen uit Europa en ver daarbuiten zijn een belangrijk onderdeel van onze programmering. We werken hierbij met verschillende podia samen op programmatisch, marketingtechnisch en productioneel gebied. Onze samenwerking met het SPRING Performing Arts Festival wordt in de komende vier jaar geïntensiveerd. Naast SPRING zijn we coproducent van Tweetakt. Nieuw is dat we vanaf 2016 samen met Tweetakt schoolvoorstellingen aanbieden.

culturele diversiteit
Vaak in samenwerking met andere theaters worden voorstellingen uit de zogenaamde herkomstlanden geprogrammeerd (met name Turkije, Marokko, Suriname en de Antillen). Steeds vaker dienen zich ook Nederlandse theatermakers aan die voorstellingen maken die een ‘nieuw’ publiek interesseren. Belangrijke partners in dit opzicht zijn de Meervaart en Stadsschouwburg Amsterdam. Door bezoek van scholen uit het primair en voortgezet onderwijs aan de schouwburg bereiken we veel leerlingen met een cultureel diverse achtergrond. Met ROC Midden-Nederland, Nimeto, Hogeschool Utrecht (HU), Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en Universiteit Utrecht (UU) ontwikkelen we strategieën om studenten aan ons te binden. Door stageplaatsen aan te bieden en onderzoeksopdrachten te verstrekken.

publiek
Stadsschouwburg Utrecht opereert in een kansrijke omgeving. Utrecht groeit in omvang en is jong. 20% van de inwoners is van niet-westerse afkomst. Het opleidingsniveau is hoog, het publieksbereik van de culturele instellingen is groot. De bezoekers komen niet alleen uit de stad (45%) maar ook uit de regio (45%) en daarbuiten (10%).

publieksonderzoek
Stadsschouwburg Utrecht participeert in publieksonderzoeken van BrandAlchemy.  Stadsschouwburg Utrecht heeft een trouw publiek. 11% van onze bezoekers zorgt voor 39% van onze omzet. We zetten in op het verleiden van eenmalige en laagfrequente bezoekers tot herhaalbezoek, dit doen we voornamelijk via CRM en onze online-marketingstrategie. We zetten ook in op het bereiken van nieuw publiek. Onze belangrijkste doelgroepen daarbij zijn jeugd en jongeren, en cultureel divers publiek. We werken samen met cultuurhuizen, en vooral scholen in het voortgezet onderwijs. Op maat organiseren we workshops, rondleidingen, inleidingen en nagesprekken voor de leerlingen.

Onze ambitie is dat ieder kind bezoekt tijdens de periode dat hij / zij op de lagere school zit, minimaal één keer een voorstelling in Stadsschouwburg Utrecht. Behalve door de schoolvoorstellingen bereiken we ook heel veel kinderen met onze reguliere jeugdprogrammering. Ruim 20% van ons aanbod bestaat uit jeugd- en jongerenvoorstellingen. We bieden daarbij ook regelmatig workshops aan.

commerciële doelstelling
Bespeling van de theaterzalen door professionele gezelschappen is onze kernactiviteit en heeft daarmee voorrang. Commerciële evenementen moeten bij voorkeur bijdragen aan de promotie van de stad in het algemeen en het cultureel imago in het bijzonder.

bestuurssamenstelling
Directeur-bestuuurder: Sewan Mumcuyan
Adjunct-directeur: Joost Kok

Commissarissen (Raad van Toezicht):
Nicolien Luttels, voorzitter
Doreen Boonekamp
Juan Telting
Lidewij van Valkenhoef
Jory Hoogendam
Saida Lahrouchi

het bestuur en RVT
Ontvangen alleen vacatiegeld.

beloningsbeleid directeur
Conform de richtlijnen bezoldiging directeuren private theaters en concertgebouwen, opgesteld door de VSCD

het personeel volgt
CAO Nederlandse Podia

Kies een taal