1715

ANBI Stadsschouwburg Foundation

statutaire naam
Stichting Vrienden van de Stadsschouwburg Utrecht

RSIN of fiscaal nummer
802425227

financiƫle verantwoording
gewaarmerkt jaarverslag 2022 Foundation

overige documenten
ANBI standaardformulier fiscus vrienden-91470e1d

titel
Beleidsnotitie 2023

postadres 
Lucasbolwerk 24
3512 EJ Utrecht

telefoon
030-2324125

website
stadsschouwburg-utrecht.nl/zakelijk/foundation/

e-mailadres
stadsschouwburg@ssbu.nl

doelstelling
De Stichting Vrienden van de Stadsschouwburg Utrecht, ook Stadsschouwburg Foundation, heeft als doel de bevordering van het theater en culturele leven in de stad Utrecht. De stichting ondersteunt hiertoe de programmering van de Stadsschouwburg Utrecht en ondersteunt verbeteringen en verfraaiingen aan- en in het gebouw.

hoofdlijnen beleidsplan
De stichting brengt financiƫle middelen bijeen via bijdragen van donateurs en sponsors, en door opbrengsten uit het vermogen van de stichting. Hiertoe worden langdurige samenwerkingsverbanden gezocht tussen overheden, onderwijsinstellingen en ondernemingen uit het topsegment van de zakelijke markt in Utrecht en omgeving. Met zakelijke relaties worden meerjarige sponsorovereenkomsten afgesloten. De stichting biedt bedrijven de kans om zich verder te profileren. Door het vergroten van naamsbekendheid, als ook door gelegenheid te bieden zakelijke relaties en klanten te ontmoeten op een locatie met culturele allure.

De ambitie is om het eigen vermogen in stand te houden en door meer bijdragen en beleggingsresultaten het vermogen toe te laten nemen. De stichting draagt op verzoek vooraf van Stadsschouwburg Utrecht bij aan projecten, zoals voorstellingen die niet binnen de reguliere programmering vallen en aanpassingen aan en in het gebouw. Voor projecten met een meerjarig karakter kan de stichting separaat vermogen opbouwen in een bestemmingsreserve. De stichting kan garant staan aan de Stadsschouwburg Utrecht voor risicovolle projecten. De stichting kan bijdragen aan Stadsschouwburg Utrecht voor onvoorziene uitgaven en projecten waarvan de resultaten achteraf zijn tegen gevallen, of calamiteiten die zich hebben voorgedaan.

bestuurssamenstelling
De heer R. Schuddebeurs,voorzitter
De heer J.H. van der Velden, penningmeester
Mevrouw N.M. Meijer, secretaris
Mevrouw K.A. Hupler-Hebben, bestuurslid
Mevrouw A.P.H. Klein, bestuurslid

het bestuur en RVT
Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

beloningsbeleid directeur
De stichting kent geen directie

het personeel volgt
een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

uitleg
De stichting heeft geen personeel in dienst.

Kies een taal