SSBU_1juli2020startvoorstellingen_lowres©dorienhein-0135.jpg

cookies - disclaimer - privacy

We vinden het belangrijk dat de privacy van onze gasten goed wordt beschermd. Daarom gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens die we van je ontvangen. We volgen daarbij de regels van de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR). Hieronder vind je een korte samenvatting van ons privacyreglement. In de link hieronder (cookie statement) en in het uitklapmenu (privacyregelement, disclaimer) vind je het volledige (juridische) document.

• lees hier ons cookie statement

service
Op onze website kun je kaarten kopen met alleen je naam en e-mailadres. Deze gebruiken we om je te informeren over de voorstelling en je bezoek aan de schouwburg. Ook wordt je e-mailadres gebruikt voor marketingdoeleinden en om onze service te verbeteren. Zo kun je na afloop enkele vragen ontvangen over hoe je je bezoek aan onze schouwburg hebt ervaren.

marketing
Af en toe kun je van ons een mail ontvangen over andere voorstellingen of bijzondere projecten waarvan we denken dat die interessant voor je kunnen zijn. Wil je dat niet, dan kun je je daarvoor eenvoudig afmelden (opt-out). Om onze berichten beter af te kunnen stemmen op je interesses, vragen we soms om meer (persoons)gegevens. Zoals je genrevoorkeuren en of je ons online magazine en/of maandelijkse nieuwsbrief wilt ontvangen. In je online account bepaal je zelf wat je aan persoonsgegevens invult en welke berichten je wel of niet wilt ontvangen.

Wij delen je gegevens niet met anderen, tenzij dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Zo heeft de leverancier van ons kaartverkoopsysteem je e-mailadres nodig om bestelde e-tickets te kunnen versturen en kun je niet inloggen op onze website zonder enkele gegevens in te voeren. Die gegevens worden niet voor advertentiedoeleinden met derden gedeeld of verkocht. Voor het delen van gegevens maken we een uitzondering voor onze belangrijkste (Utrechtse) partners: SPRING Perfoming Arts Festival, Theater Utrecht, Het Filiaal theatermakers, Nieuw Utrechts Toneel, Schweigman& en het Nederlands Dans Theater.

 • privacyreglement

  In het kader van onze dienstverlening verwerken wij, Stadsschouwburg Utrecht, persoonsgegevens. Wij zien het als een belangrijke verantwoordelijkheid om de privacy van onze gasten te beschermen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verwerken volgens de wettelijke eisen die daaraan worden gesteld. In dit privacy-reglement informeren wij u hoe wij persoonsgegevens die wij van u ontvangen verwerken, verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden en informeren wij u graag omtrent uw rechten met betrekking tot deze verwerking van persoonsgegevens.

  Dit privacyreglement is van toepassing is op alle diensten van Stadsschouwburg Utrecht en is te downloaden via de website.

  Persoonsgegevens
  Persoonsgegevens betreft alle informatie over u om u te identificeren. Verwerking van persoonsgegevens behelst onder andere het verzamelen, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, wissen of vernietigen van deze gegevens.

  Wanneer en waarom verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens (wettelijke gronden)?
  • indien u toestemming heeft gegeven voor specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en de verwerking van de persoonsgegevens wordt beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;
  • indien het noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, onder andere verband houdende met de exploitatie van onze website, zoals het leveren van diensten aan u onder andere met betrekking tot kaartverkoop en het verstrekken van informatie, het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening, voor interne administratieve doeleinden;
  • indien het noodzakelijk is voor de op ons rustende wettelijke verplichtingen;
  • ten behoeve van bezoekersstatistieken van onze website, waaronder onder andere de bezoekfrequentie en de genrevoorkeur, welke statistieken niet zijn te herleiden tot een persoon, en ertoe dienen om de website en onze dienstverlening te analyseren en te verbeteren.

  Hoe?
  • via contactformulieren/aanvragen van diensten, zoals (online) kaartverkoop, waarbij contactgegevens worden ingevuld (onder andere naam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens in verband met het innen van betalingen en retourneren van gelden naar aanleiding van geannuleerde voorstellingen, persoonlijke voorkeuren die specifiek zijn voor bepaalde diensten), welke gegevens worden verwerkt om te reageren op uw (aan)vragen en om onze door u aangevraagde diensten en/of informatie te verstrekken.

  Delen van informatie
  • persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u, omdat voor het verlenen van de desbetreffende diensten de betrokkenheid van derden is vereist (zoals onder andere de leverancier van het kaartverkoopsysteem, het CRM systeem en het hostingbedrijf van servers en website);
  • Een uitzondering maken we voor onze belangrijkste (Utrechtse) partners: SPRING Perfoming Arts Festival, Theater Utrecht, Het Filiaal theatermakers, Nieuw Utrechts Toneel, Schweigman& en het Nederlands Dans Theater. Uw naam, postcode, e-mailadres, voorstelling, voorstellingsdatum en het aantal gekochte kaarten kunnen aan deze gezelschappen worden verstrekt om ze in staat te stellen contact met u op te nemen om:
  1) u van informatie te voorzien over het gezelschap en zijn voorstellingen of u aanbiedingen te doen voor soortgelijke voorstellingen.
  2) data-analyse en klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren. Uw gegevens worden ook vanuit de gezelschappen niet doorgegeven aan derden. Zij vragen u bovendien via e-mail nadrukkelijk om toestemming om de van ons ontvangen gegevens te mogen verwerken. Mocht u hier niet mee akkoord gaan dan zullen uw gegevens worden verwijderd.
  • in het geval wij persoonsgegevens dienen te laten verwerken door een derde c.q. verwerker, verwerken zij deze gegevens namens ons en in overeenstemming met onze instructies. Wij dragen er zorg voor dat deze derde voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen en ten aanzien van de melding van een inbreuk op de beveiliging.
  • door ons worden geen persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de EU/EER.

  Veiligheid/vertrouwelijkheid
  • Wij treffen conform de geldende privacywetgeving passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen tegen verlies. Gegevens worden waar mogelijk versleuteld.
  • Alle persoonsgegevens zullen door ons met de hoogste mate van vertrouwelijkheid c.q. geheimhouding worden verwerkt in overeenstemming met dit Privacyreglement en de toepasselijke wetgeving.

  Bewaartermijnen
  • persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het specifieke doel(en) waarvoor ze verzameld zijn zoals aangegeven is in dit Privacyreglement, dan wel voor een langere termijn indien geldende wettelijke voorschriften dit vereisen.

  Wijzigingen Privacyreglement
  • Wij kunnen ons Privacyreglement periodiek wijzigen en zullen dan de gewijzigde versie publiceren op onze website. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

  Uw rechten
  Op grond van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht op:
  • inzage in uw gegevens, rectificatie, aanvullen, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens;
  • maken van bezwaar tegen het verwerken c.q. gebruiken van uw persoonsgegevens;
  • het overdragen van uw persoonsgegevens van ons naar een ander persoon of bedrijf;

  Wij verzoeken u om ter uitvoering van voornoemde rechten, dan wel indien u vragen heeft met betrekking tot dit Privacyreglement, contact met ons op te nemen via stadsschouwburg@ssbu.nl.

  Stadsschouwburg Utrecht
  Lucasbolwerk 24
  3512 EJ Utrecht
  t: 030-2324125

 • disclaimer

  De informatie op deze website kan onjuistheden bevatten of door een (tijdelijke) storing niet toegankelijk zijn. Stadsschouwburg Utrecht doet er alles aan om de activiteiten, informatie en service zo foutloos mogelijk aan te bieden. Desondanks kan het theater niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten die voortkomen uit het gebruik van deze website. Stadsschouwburg Utrecht ziet daarom af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

  De voorstellingsprijzen vermeld op onze website zijn inclusief een servicetoeslag (Grote Zaal € 3, Blauwe Zaal € 2 per toegangskaart). Stadsschouwburg Utrecht hanteert geen administratiekosten. Bij het toezenden van kaarten worden verzendkosten in rekening gebracht.

Website

We helpen je ook online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in. Meer info: privacy statement

[2]
[1]