SPRING-AnnavanKooij-514.jpg

Topic Talk | What Technology Wants

gesprek o.l.v. Caspar Nieuwenhuis

Theater is niet alleen een spiegel van het heden, het verbeeldt ook mogelijke toekomsten. In Quand zien we hoe performers een choreografie volgen, gebaseerd op werk van Beckett. Één performer deelt de fysieke ruimte met het publiek, de anderen bevinden zich elders. Hun verplaatsingen worden met behulp van technologie, real time, in de ruimte weergegeven. Wie of wat bepaalt hier de loop der dingen en heeft handelingsvermogen? De overleden schrijver? De performers? De technologie? De makers? Of toch het publiek? Technologie volgt niet alleen het menselijke handelen, het stuurt het ook. Daar moeten we het eens goed over hebben.
Caspar Nieuwenhuis modereert een gesprek over relaties tussen samenleven, technologie en de toekomst. 

gasten

Stefan Roolvink is onderzoeker en werkt sinds 2021 bij het Rathenau Instituut. Op dit moment onderzoekt hij de opkomende metaverse en de maatschappelijke risico's en mogelijkheden die met deze nieuwe technologie gepaard gaan.
Marijke Hessels werkt als tech dramaturg bij Ulrike Quade Company. Ze werkt onder andere aan verschillende onderzoeken over (poppen)theater en robotica en daarnaast heeft ze een serie expert meetings onder de naam Future Stages opgezet.
Jorrit Thijn is creatief schrijver, speculatief ontwerper en boswachter zonder bos. Hij schrijft en ontwerpt voor interactie, toneel, geo based audio ervaringen, installaties en korte verhalen. Hij doceert Interactive Narratives aan de afstudeerrichtingen Writing for performance en Interactive performance design van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
Joris Weijdom is een onderzoeker en ontwerper van mixed-reality ervaringen met een focus op interdisciplinaire creatieve processen en performativiteit. Hij werkt aan de HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, waar hij momenteel het HKU Artistic Extended Reality Lab (AXRLab) ontwikkelt en verschillende BA en MA cursussen doceert.

Gratis toegankelijk, graag wel reserveren.

foto: Anna van Kooij

  • English text

    Theatre is not only a mirror of the present, it also represents possible futures. In Quand we see how performers follow a choreography based on the work of Beckett. One performer shares the physical space with the audience, the others are elsewhere. Their movements are displayed in real time in the space with the help of technology. Who or what determines the course of things here and has the power to act? The deceased writer? The performers? The technology? The makers? Or is it the audience? Technology does not only follow human actions, it also guides them. We need to talk about this.
    Caspar Nieuwenhuis moderates a conversation on relations between society, technology and the future. Researcher Stefan Roolvink joins the SPRING Topic Talk. He has been working at the Rathenau Instituut since 2021. Currently, he is investigating the upcoming metaverse and the societal risks and opportunities that might come along with this new technology.

    free entrance; reservation recommended.

Website

We helpen je ook online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in. Meer info: privacy statement

[2]
[1]