Tavern Michelle

Ballet Dommage & BRONKS

Blauwe Zaal
Tweetakt 2023 Toneel

Over de ongrijpbaarheid van angst en het ongemak van de leegte.

In etablissement Tavern Michelle pogen twee hardwerkende figuren de dag te overleven. Ze doden er de tijd door te wachten op wat komt en zich te wentelen in de herinnering. Tot onvoorziene stilte hen in de kleren kruipt.
Het piepen van het eigen oor, het borrelen van de maag en het wegslikken van de gil.

'Tavern Michelle' wemelt van vervallen kolder en mistige leegte. Geen monsters of spoken dwalen rond, het is net de afwezigheid van de horror die de stuipen op het lijf jaagt. 'Tavern Michelle' gaat over de ongrijpbaarheid van angst en het ongemak van de leegte. De fysieke beeldende theatertaal van Ballet Dommage combineert op weergaloze manier kolder en tragiek.

  • English text

    In the Tavern Michelle, two hard-working figures attempt to survive the day. They pass the time by waiting for what is to come and wallowing in the memory. Until unforeseen silence crawls into the clothes. The squeaking of its own ear, the bubbling of the stomach
    and swallowing the scream.
    'Tavern Michelle' melts from a desolate mess and misty emptiness. No monsters of speech wander around, it's just the absence of the horror that scares the hell out of it. 'Tavern Michelle' is about the elusiveness of fear and the discomfort of emptiness. The physical visual theater language of Ballet Dommage becomes madness and tragedy in an unparalleled way.

  • credits

    concept en spel: Katrien Valckenaers, Maxim Storms (Ballet Dommage), eindregie: Suze Milius, scenografie: Tom de With, BRONKS-decoratelier & KVS, muziek: Gerrit Valckenaers, kostuum: Rosa Schützendorf, productie: BRONKS, met de steun van taxshelter van de Belgische Federale Overheid via Cronos Invest, coproductie: Perpodium

tips

Website

We helpen je ook online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in. Meer info: privacy statement

[2]
[1]