Chris Salter.png

SNN #2: Light/Space/Prop

Chris Salter

SNN #2: Light/Space/Prop is een interactieve en dynamische kunstinstallatie ontworpen door kunstenaar en Professor of Computation Arts Chris Salter en bedoelt om in de openbare ruimte te worden getoond. Ze is geïnspireerd op de "Light Prop for the Electric Stage", die in de jaren 1920 door de Bauhaus-kunstenaar Lazslo Moholy-Nagy werd gecreëerd.

De installatie bestaat uit een toren met vijf bewegende lichten. Aan deze lampen zijn zogenaamde lenticulaire lenzen bevestigd, die de beelden die zij op de muren projecteren vervormen. De lampen bewegen zodanig dat de beelden met verschillende snelheden en ritmes over de muren schuiven. De getoonde beelden worden aangestuurd door spiking neural networks (SNN's), die op grote schaal in de ruimte worden geprojecteerd. SNN’s zijn een soort kunstmatige neurale netwerken die zijn geïnspireerd door de manier waarop neuronen in de hersenen werken. Gegevens worden doorgegeven in de vorm van "spikes" of pulsen, vergelijkbaar met de manier waarop neuronen in de hersenen communiceren.

Het doel van Salter is het creëren van een nieuw soort omgeving waarin beweging en licht als creatieve elementen zijn geïntegreerd. Het gebruik van SNN's creëert een steeds veranderende en bijna contemplatieve omgeving die de waarneming van ruimte en tijd door de kijker vertraagt. De installatie kan gezien worden als een bijgewerkte versie van Moholy-Nagy's visie op een nieuw "geëlektrificeerd bewegend beeld" en toont de mogelijkheden om met behulp van technologie interactieve en meeslepende openbare kunst te creëren.

SNN#2 is een meeslepende licht- en geluidservaring en een eerbetoon aan technologie in dienst van de kunst. De lichtinstallatie staat op het plein voor de Stadsschouwburg Utrecht en is twee avonden gratis te zien.

 • English text

  SNN #2: Light/Space/Prop is an interactive and dynamic art installation designed to be displayed in a public space. It is inspired by the "Light Prop for the Electric Stage," which was created by the Bauhaus artist Lazslo Moholy-Nagy in the 1920s.

  The installation consists of a tower with five moving lights. These lights have so called lenticular lenses attached to them, which distort the images they project onto the walls surrounding the tower. The lights move in a way that allows the images to shift across the walls at different speeds and rhythms. The visuals displayed are controlled by spiking neural networks (SNNs), which are projected at a large scale within the space. SNNs are a type of artificial neural network inspired by the way neurons in the brain work. Data is transmitted in the form of "spikes" or pulses, similar to the way neurons in the brain communicate.

  The artist's goal is to create a new kind of light environment that incorporates motion and light as creative elements. The use of SNNs creates an ever-shifting and almost contemplative environment that slows down the viewer's perception of space and time. Overall, the installation is an updated version of Moholy-Nagy's vision for a new "electrified moving image," and it showcases the possibilities of creating interactive and immersive public art using technology.

  SNN#2 is an immersive light and sound experience giving tribute to technology in service of the arts. It will be shown on the square in front of the Stadsschouwburg Utrecht and will be on display for two nights.

 • credits

  Concept: Alex Saunier & Chris Salter

Website

We helpen je ook online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in. Meer info: privacy statement

[2]
[1]