3Shameless AlexAvgud 1.jpg
Shameless AlexAvgud 1.jpg
Shameless AlexAvgud 2.jpg

WE, the Shameless

ICK Amsterdam | Victor Callens | Emio Greco | Pieter C. Scholten

Blauwe Zaal
Dans

Duizelende dansshow voor twee vrouwen (theaterkrant)

'We, the Shameless', is in opvolging van de succesvolle solo 'Shameless' (2020, met Victor Callens) een blik vooruit met de inzichten en ervaringen uit het verleden. Geen gerecycled 'repertoire kunstje' hier, maar de up-cycling van een schaamteloze blik op eerdere bevindingen.

'We, the Shameless' geeft ons een andere kijk op een solo. Twee verbonden lichamen hebben hun gezamenlijk ‘lichamelijk geheugen’, maar ook hun dubbele identiteit. Zonder gêne delen ze die tweespalt met het publiek. Schaamteloos betekent hier: een ongebreidelde nieuwsgierigheid naar dat wat radicaal anders is. De twee performers smelten samen tot één collectief lichaam om vervolgens uiteen te vallen in twee verschillende gedaantes die uiteenlopende kanten van dezelfde persoonlijkheid laten zien.

“…I feel, there are things that you may unlock or mechanisms that are activating other mechanisms in order to find an exit. But sometimes I open a door and there are plenty other doors…”

let op: deze voorstelling bevat stroboscopische lichteffecten.

credits
concept, choreografie: Emio Greco | Pieter C. Scholten, co-creatie: Victor Callens, dans: Sixtine Biron en Jordaine Lincoln, geluid: Pieter C. Scholten, Avishai Darash, licht: Henk Danner, Maarten Heijdra, Hugo van der Veldt, video: fragment uit “Motivation” Bram Vreeswijk, videobewerking: Bas de Brouwer, Hugo van der Veldt, kostuums: Clifford Portier, foto's: Alex Avgud, www.ickamsterdam.nl

  • English text

    'We, the Shameless' is, in succession to the successful solo 'Shameless' (2020, with Victor Callens), the onward perspective with the insights and experiences of the past. No recycled 'repertoire trick' here, but the up-cycling of a shameless examination of previous findings.

    We, the Shameless gives us a different take on a solo. Two connected bodies have their shared 'bodily memory', but also their dual identities. Without any shame, they share this discord with the audience. Shameless, in this context, refers to an unbridled curiosity about that which is radically different. The two performers merge into one collective body only to disintegrate into two different shapes showing different sides of the same personality.

    “…I feel, there are things that you may unlock or mechanisms that are activating other mechanisms in order to find an exit. But sometimes I open a door and there are plenty other doors…”

  • Begeleid door het opbouwende stemgeluid van Eminem (...) laten de dames je duizelen. Ze duwen je kopje onder en trekken je vervolgens langzaam terug naar het hier en nu.

    theaterkrant -

tips

Website

We helpen je ook online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in. Meer info: privacy statement

[2]
[1]