DSS08405 (c) Sjoerd Derine.jpg
Krisztina de Châtel - Scala & Limited (Sjoerd Derine) 1.jpg (1)
PHOTO Limited-2022-07-26-10-16-11 (002).jpg

Scala & Limited

Krisztina de Chatel

Grote Zaal
Kikker X Stadsschouwburg Utrecht Dans

Tweeluik van de grande dame van de Nederlandse moderne dans

De restricties van de afgelopen anderhalf jaar maakten de eeuwige strijd van de mens met zijn beperkingen - een terugkerend thema in de choreografieën van Krisztina de Châtel - ineens heel actueel en concreet. Maar de gebeurtenissen rond Covid-19 versterkten een nog veel grotere, actuele maatschappelijke problematiek: het gevoel existentieel gevangen te zitten, als man, als vrouw, als witte, als zwarte, als mens. De speelruimte van de mens, in tijd en ruimte, lijkt steeds kleiner.

In dit avondvullende tweeluik geeft De Châtel uitdrukking aan deze gevangenschap: in ‘Scala’ zoeken vijf vrouwen houvast op een ronddraaiende wenteltrap; in ‘Limited’ zoekt een mannelijke danser zijn bewegingsmogelijkheden, opgesloten in een glazen cilinder.

Deze voorstelling wordt gepresenteerd in samenwerking met Theater Kikker.

 • English text

  Diptych of the grande dame of Dutch modern dance
  Man's eternal struggles with his limitations - a recurring theme in Krisztina de Châtel’s choreographies of - were made very current and concrete during the restrictions of the past one and a half year. The events surrounding Covid-19 reinforced an even bigger, current social issue: the feeling of being existentially trapped, as a man, as a female, as a white or a black person, as a human being. Man's possibility for manoeuvre, in time and space, seems smaller and smaller.

  In this full-length diptych De Châtel expresses this captivity. In 'Scala' five women are trying to hold on to a revolving spiral staircase and in 'Limited' a male dancer locked in a glass cylinder searches for his possibilities of movement.

  credits
  choreography: Krisztina de Châtel, composition: J.S. Bach, Han Otten, dancers Scala: Marina Bilterijst, Alina Fejzo, Alice Gioria, Martina Orlandi, Federica Panariello, Julia Drittij, dancer Limited: Ivan Montis, photo: Sjoerd Derine

  This performance is presented in collaboration with Theater Kikker.

  press reviews

  It's De Châtel at her best: combative women in full concentration execute minimalistic patterns. It is also De Châtel at present: as much inspired by spatial challenges as by social and geopolitical developments NRC Handelsblad (on 'Scala')
  It is wonderful how De Châtel works with opposites: man-machine, light-dark, sensitive-hard. The stairs are like weapons of war: once set in motion there is no stopping them.Trouw     

 • credits

  choreografie: Krisztina de Châtel, compositie: J.S. Bach, Han Otten, dansers Scala: Marina Bilterijst, Patricia van Deutekom, Alice Gioria, Martina Orlandi, Federica Panariello, Julia Drittij, danser Limited: Ivan Montis, foto: Sjoerd Derine, www.kdechatel.com

 • Het is De Châtel ten voeten uit: strijdbare vrouwen die in volle concentratie minimalistische patronen uitvoeren. Het is ook De Châtel anno nu: evenzeer geïnspireerd door ruimtelijke uitdagingen als maatschappelijke en geopolitieke ontwikkelingen

  NRC Handelsblad (over 'Scala') -
 • Het is prachtig hoe De Châtel werkt met tegenstellingen: mens-machine, licht-donker, gevoelig-hard. De trap is als oorlogstuig, eenmaal op gang gebracht is er geen houden meer aan.

  Trouw -

tips

Website

We helpen je ook online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in. Meer info: privacy statement

[2]
[1]