L'Homme Rare

Nadia Beugre

Blauwe Zaal
Afrovibes Dans

Een provocerende choreografie met golvende bekkens als middelpunt

In ‘L’Homme Rare’ stelt choreograaf Nadia Beugré uit Ivoorkust gender centraal. Geamuseerd vraagt ze zich af waarom mannen zich vaak ongemakkelijk voelen als zij dansbewegingen maken die als ‘typisch vrouwelijk’ te boek staan. Komt je mannelijkheid in gevaar door te zwaaien met je billen, heupen of bekken? Wie of wat bepaalt de begrippen mannelijk en vrouwelijk en hoe beïnvloeden die onze manier van kijken? In L’Homme Rare brengt Beugré vijf hooggehakte dansers samen, schaars gekleed en soms naakt, die getraind zijn in verschillende dansstijlen.

voorprogramma: Moving Beyond 2.0
Artistieke uitwisseling tussen de Zuid-Afrikaanse choreograaf  en performer Kwanele Finch Thusi en jonge Nederlandse dansers en performers uit Utrecht en Rotterdam (meer info hieronder).

nagesprek en dj
Na afloop is er een nagesprek met de choreografe. De avond wordt feestelijk afgesloten met een DJ (de naam wordt later bekend gemaakt).

Black Achievement Month
Deze voorstelling is onderdeel van de Black Achievement Month die jaarlijks in de maand oktober wordt gehouden. Het festival heeft als doel de uitzonderlijke talenten van mensen met Afrikaanse roots in de schijnwerpers te zetten. • meer info | overzicht voorstellingen

 • Moving Beyond 2.0: Artists in Residency

  Regisseur Igor Vrebac en choreograaf Kwanele Finch Thusi werken voor het eerst samen maar vinden overeenkomsten in hun werk als het gaat om thema's als queer bodies, genderidentiteit en spiritualiteit. Beiden zijn gefascineerd door menselijk gedrag en het ontleden van clichépersoonlijkheden. In hun werk zie je de invloed terug van cultuur, geschiedenis en sport, wat resulteert in een hoog uithoudingsvermogen. Voor Moving Beyond 2.0 onderzoeken zij hoe we emotioneel, fysiek, mentaal en spiritueel kunnen zijn met alles wat we ons herinneren. Hiervoor deconstrueren ze onze constante stroom van gedachten en emoties. Hoe geef je jezelf over aan verandering, maar blijf je je toch bewust van wat was, wat is en wat nog moet komen? 

  dansers/performers: Codarts - Kelly Sentjes, Anouk Smulders, AHK - Jay Lattig, coaching/supervisie: Marjorie Boston

 • Afrovibes 2022 – RUPTURE | RAPTURE

  Het is de spanning tussen ontmoeting en ontwrichting die Afrovibes dit jaar op de voorgrond plaatst. Een spanning die in het werk van actuele Afrikaanse kunstenaars bijna tastbaar is en leidt tot een zekere verscheurdheid. Diezelfde spanning levert ook werk vol verrukking op waar het plezier van de ontmoeting met de ander van afspat.

  Het programma focust dit jaar op makers en kunstenaars uit West Afrika en op Afrikaanse makers in Europa. Artistiek leider Jay Pather en programmeur Marjorie Boston zijn er in geslaagd een bijzonder programma samen te stellen met dans, theater, spoken word, muziek, mode, videowerk en beeldende kunst, dat de diversiteit en kracht van verandering in het Afrikaanse continent laat zien.

 • credits

  choreografie: Nadia Beugré, m.m.v Faustin Linyekula, dans: Lucas Nicot, Vadel Guei, Daouda Keita, Nadim Bahsoun, Marius Moguiba, foto: Ruben Pioline, www.afrovibes.nl

 • English text

  A provocative choreography with wavy pelvises as the focal point
  In 'L'Homme Rare' choreographer Nadia Beugré from Ivory Coast focuses on gender. Amused she wonders why men often feel uncomfortable when making dance moves that are known as 'typically feminine'. Is your masculinity compromised by waving your buttocks, hips or pelvis? Who or what determines the concepts of male and female and how do they influence our way of looking at things? In L'Homme Rare, Beugré brings together five high-heeled dancers, scantily clad and sometimes naked, who are trained in different dance styles.

  credits
  choreography: Nadia Beugré, in collaboration with Faustin Linyekula, dance: Lucas Nicot, Vadel Guei, Daouda Keita, Nadim Bahsoun, Marius Moguiba, photo: Ruben Pioline, www.afrovibes.nl

  support act: Moving Beyond 2.0
  Artistic exchange between South African choreographer and performer Kwanele Finch Thusi with young Dutch dancers and performers from Utrecht and Rotterdam (more info below).

  follow-up conversation and DJ
  Afterwards there is a follow-up conversation with the choreographer. The evening will be festively closed with a DJ (whose name will be announced later). 

  Moving beyond 2.0: Artists in Residency: Igor Vrebac en Kwanele Finch Thusi
  Kwanele and Igor work together for the first time, but find similarities in their work as it comes to themes such as queer bodies, gender identity, spirituality. Both are fascinated by human behaviour and how to deconstruct cliché personalities in order to see the human being on stage. Their way of working is influenced by culture, history, sports and results in a high stamina and lots of repetition on stage.

  For Moving Beyond 2.0 they will research how to be with everything we remember emotionally, physically, mentally and spiritually. For this, they’ll dive into deconstructing our daily patterns to investigate the human way of living that is a constant circulation of thoughts, emotions, and maybe even lives. How to surrender yourself to change but still be aware of what was, what is and what is yet to come? How to stay with(in) the body? ? Moving Beyond 2.0 is part of the Artists in Residency program of Afrovibes for African and Dutch makers.

tips

Website

We helpen je ook online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in. Meer info: privacy statement

[2]
[1]