Opera Zuid - Lady in the Dark (Hugo Thomassen) 4.jpg

Lady in the Dark

Opera Zuid

Grote Zaal
Opera

Droom-opera over onze jachtige en hectische maatschappij
Engels met Nederlandse en Engelse boventiteling.

Liza Elliott, hoofdredactrice van een modemagazine, lijdt al maanden aan paniekaanvallen en depressies. Zowel privé als in haar carrière staat ze onder immense druk. Haar liefdesleven is gecompliceerd, ze kan niet kiezen tussen haar getrouwde baas en minnaar Kendall Nesbitt en filmster Randy Curtis, terwijl manager Charley Johnson haar alleen maar irriteert. Uiteindelijk besluit ze een psychiater te bezoeken. Door haar dromen te analyseren komen ze tot de kern van Liza’s problemen. 

Broadway-hit
Lady in the Dark was Kurt Weills eerste Broadway-hit, met teksten van Ira Gershwin en Moss Hart. Gebaseerd op Liza’s psychoanalyse ontspint het stuk zich in drie dromen, die als het ware een drieluik van mini-opera’s vormen. De prachtige hoofdaria ‘My Ship’ loopt als rode draad door het stuk, dat door vele virtuozen is gecoverd, van Judy Garland tot Miles David.

visueel spektakel
Maar Lady in the Dark is meer dan een stuk over de eisen die het leven en de maatschappij aan een vrouw stelt. Het is eerst en vooral heerlijk muziektheater met scherpe humor, fantasierijk verbeelde dromen en fantastische songs. Naast een sublieme combinatie van opera en Broadwaymuziek vormt deze opera ook een visueel spektakel met schitterende kostuums gebaseerd op mode uit de jaren 40.

credits
compositie: Kurt Weill, libretto: Ira Gershwin, naar het boek van Moss Hart, regie: Anna Pool, dirigent: David Stern, zang: Sylvia Poorta, Maartje Rammeloo of Alexia Macbeth, Carlton Hines Simon Butteriss, Quirijn de Lang (e.a.) Theaterkoor Opera Zuid i.s.m. Kooracademie Maastricht, orkest: philharmonie zuidnederland, dansers: Dreya Weber, Alice de Maio, Jolanda Bazzi, Gijs Hanegraaf, Edgar Sagarra Portmondo van der Wiel, Niels Gordijn, foto: Hugo Thomassen, www.operazuid.nl

Deze revival van Broadway-opera Lady in the Dark wordt uitgevoerd door de veelbelovend Britse regisseur Anna Pool en de gevierde Amerikaanse dirigent David Stern. Het is een coproductie van Opera Zuid en Les Théâtres de la Ville de Luxembourg. In samenwerking met Philharmonie Zuidnederland. Met ondersteuning van de Kurt Weill Foundation for Music.

  • English text

    Liza Elliott, editor-in-chief of a fashion magazine has suffered from panic attacks and depression for months. She is under immense pressure both privately and in her career. Her love life is complicated, she can't decide between her married boss and lover Kendall Nesbitt and movie star Randy Curtis, while manager Charley Johnson just annoys her. Finally, she decides to see a psychiatrist. By analyzing her dreams, they get to the heart of Liza's problems.

    Lady in the Dark was Kurt Weill's first Broadway hit, based on a book by Moss Hart and with lyrics by Ira Gershwin. Based on Liza's psychoanalysis, the piece unfolds in three dreams, which form, as it were, a trilogy of mini-operas. The beautiful main aria 'My Ship' runs like a thread throughout the piece, which has been covered by many virtuosos, from Judy Garland to Miles David.

    But Lady in the Dark is more than a piece about the demands that life and society place on a woman. It is first and foremost wonderful music theater with sharp humour, imaginative dreams and fantastic songs. In addition to a sublime combination of opera and Broadway music, this opera is also a visual spectacle with beautiful costumes based on fashion from the 1940s.

    This Broadway-opera Lady in the Dark revival is performed by the promising British director Anna Pool and the celebrated American conductor David Stern.

tips

Website

We helpen je ook online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in. Meer info: privacy statement

[2]
[1]