keturunan liggend.jpg

KETURUNAN (nakomeling)

Cheroney Pelupessy

Moluks-Indische geschiedenis in multidisciplinair kunstproject

Trots, schaamte, leed, eer, verwarring? Wat is het gevoel dat naar boven komt als we het over onze afkomst hebben, met haar wortels in Indonesië, Molukken en Nederland? In het multidisciplinaire programma KETURUNAN wordt een verhaal verteld vanuit het perspectief van een aantal nakomelingen van voorouders die een veelbewogen reis hebben doorgemaakt met betrekking tot hun relatie met Nederland. In KETURUNAN wordt deze geschiedenis meegenomen, en wordt er een brug geslagen naar de huidige, jongere generaties. In haar choreografie combineert Cheroney haar eigen bewegingsstijl (urban contemporary) met traditionele Balinese dans. 

“Kalo bukan skarang kapan lai, kalo bukan katong la sapa lai?”
– Het is nu of nooit, als wij het niet doen wie gaat het dan doen?

KETURUNAN wordt uitgevoerd door Melissa Damayanti, Sascha Lekatompessy, Simon Mual, Mezack Sahetapy, Moya Wenno, muziek: Tom van Wee en Karindra Perrier, meer info: www.art-and.nl

 • documentaire en foto-expositie

  Bij de voorstelling wordt een korte documentaire vertoond die draait om de vraag: “Wie ben jij als persoon/danser, en wat voor invloed heeft de Molukse cultuur daarop gehad? In hoeverre draag je dat bij je?”

  De foto-expositie is een eerbetoon aan de reis van vroeger naar nu. Historische foto’s uit de Moluks-Indische geschiedenis worden ‘herschapen’ met de cast van Keturunan. Indisch koloniaal erfgoed wordt getransformeerd naar de huidige tijd. De poses en omgevingen die te zien zijn op de historische foto’s worden nagemaakt met hedendaagse kleding en make-up.

 • verbintenis

  Dit kunstproject draait in de breedste zin om verbintenis: tussen maker en uitvoerend kunstenaar, tussen verhalen, tussen dansstijlen, tussen kunstenaar en publiek, en een interne verbintenis tussen verschillende etniciteiten die erg veel samenhang hebben. De huidige generatie(s) hebben weliswaar die onvrede van de complexe geschiedenis niet zelf ervaren, maar voelen de pijn van onze (voor)ouders wel. In het onderzoeksproces wordt verkend op welke manier die verbanden gelijktijdig voortleven.

  “Mijn visie is om een multidisciplinair kunstproject te produceren in de vorm van een fotoreportage, documentaire, en dansvoorstelling. Om dichter bij mijn Moluks/Indische cultuur te komen door middel van persoonlijke verhalen en ervaringen van andere nakomelingen. Dit onderzoek schept verbinding en gemeenschap. Gedurende dit proces gaan we de confrontatie aan met de pijnlijke, maar rijke geschiedenis die we met ons meedragen en kunnen wij dit uiten in verschillende kunstvormen als eerbetoon aan al onze voorouders.”
  - Cheroney Pelupessy

 • credits

  concept & regie: Cheroney Pelupessy, choreografie: Cheroney Pelupessy, dansers: Melissa Damayanti, Sascha Lekatompessy, Simon Mual, Mezack Sahetapy, Moya Wenno, muziekontwerp: Tom van Wee, Karindra Perrier, kostuumontwerp: Mirjam Manusama, licht: Simchah Hoed, documentaire: Rijko Fernandez, beeld & ontwerp: Sjoerd Derine, archief onderzoek: Lara Nuberg, foto expositie: Yara Jimmink, advies: Ambonwhene Aratuaman, productie: ART&, co-productie: Productiehuis Theater Rotterdam, zakelijke leiding: Gi Au-Yeung

  meer info: www.art-and.nl

 • English text

  Moluccan-Indian history in multidisciplinary art project
  Pride, shame, suffering, honor, confusion: what feeling emerges when we talk about our origins with roots in Indonesia, Moluccas and the Netherlands? The multidisciplinary program 'Keturunan' tells a story from the perspective of some of the descendants of ancestors about the eventful experiences in their relationship with the Netherlands. Honoring your ancestors is considered as connecting to the past. In 'Keturunan' this history is used to build a bridge to the present generations.

   “Kalo bukan skarang kapan lai, kalo bukan katong la sapa lai?” 
  – It's now or never, if we don't do it, who's going to do it?

  In her choreography Cheroney combines her own movement style (urban contemporary) with traditional Balinese dance. 'Keturunan' is performed by five Moluccan-Indian dancers and a traditional Moluccan musician.

  Documentary and photo exposition
  The performance will be accompanied by a short documentary that asks the question: "Who are you as a person/dancer and to what extent has Moluccan culture influenced you?"

  The photo exhibition is a tribute to the transition of the past to the present. Historical photographs from Moluccan-Indian history are 'recreated' with the Keturunan cast. Indian colonial heritage is transformed to the present time. The poses and environments shown in the historical photos are recreated with contemporary clothing and make-up.

  Connection
  This art project is about connection in the most general sense: between the maker and the performing artist, between stories, between dance styles, between the artist and the audience, and about the internal connection between different but coherent ethnicities.

  The present generation(s) may not themselves have experienced the dissatisfaction of the complex history, but they do feel the pain of their ancestors. The process of research explores in which way these connections exist simultaneously. “My aim is to create a multidisciplinary art project in the form of a photo-reportage, a documentary, and a dance performance. To get closer to my Moluccan/Indian culture through personal stories and experiences of other descendants. This research creates connection and community. During this process we confront the painful yet rich history we carry with us and this enables us to express this in various art forms as a tribute to all our ancestors.”
  - Cheroney Pelupessy                  

  credits
  concept & direction: Cheroney Pelupessy, choreography: Cheroney Pelupessy, dancers: Melissa Damayanti, Sascha Lekatompessy, Simon Mual, 

  Mezack Sahetapy, Moya Wenno, music design: Tom van Wee, Karindra Perrier, costume design: Mirjam Manusama, light: Simchah Hoed, documentary: Rijko Fernandez, image & design: Sjoerd Derine, archive research: Lara Nuberg, photo exposition: Yara Jimmink, advice: Ambonwhene Aratuaman, production: ART&, co-production: Productiehuis Theater Rotterdam, management: Gi Au-Yeung

  more info: www.art-and.nl

Website

We helpen je ook online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in. Meer info: privacy statement

[2]
[1]