Eurydice, een afdaling in oneindigheid

Silbersee | Celine Daemen | Kate Moore

De nieuwe VR opera van Celine Daemen, Eurydice, een afdaling in oneindigheid, is geïnspireerd op de aloude mythe van Orpheus en Eurydice. Als onze ziel ons lichaam na de dood verlaat, blijft deze dan ronddolen? Stijg je op naar de hemel of word je geüpload naar de Cloud? De oneindigheid van de ziel: het is een eeuwenoud thema dat de mensheid al sinds de oudheid niet meer loslaat. Het verlangen naar een bevredigend antwoord komt voort uit de discrepantie tussen de materiële wereld en een hogere werkelijkheid.

In Eurydice, een afdaling in oneindigheid reis je naar een plek waar de tijd vergankelijk is en de regels van de ruimte niet langer relevant. Je wandelt door een labyrint van gangen en ruïnes, terwijl je begeleid wordt door de hypnotiserende zang van Eurydice. Langs duizelingwekkende diepten en weidse uitzichten, door een poëtische tussenwereld gevuld met betoverende muziek. De performance legt de spanning tussen ons verlangen naar ongelimiteerde oneindigheid en tijdelijke, aardse materialiteit bloot.

De ervaring is individueel te beleven in tijdslots van een half uur. Let op: nieuwsgierigheid is je beste kompas.

foto: Bowie Verschuuren

 • English text

  Celine Daemen's new VR opera, Eurydice, a descent into infinity, is inspired by the ancient myth of Orpheus and Eurydice. When our soul leaves our body after we die, will it continue to wander? Do you ascend to heaven or are you uploaded to the Cloud? The infinity of the soul: it’s an age-old theme that has held humanity in its grasp since ancient times. The longing for a satisfactory answer stems from the discrepancy between the material world and a higher reality.

  In Eurydice, a descent into infinity, you travel to a place where time is transient and the rules of space are no longer relevant. You walk through a labyrinth of corridors and ruins, while being accompanied by the hypnotic singing of Eurydice. Along dizzying depths and vast vistas, through a poetic in-between world filled with enchanting music. The performance exposes the tension between our desire for unlimited infinity and temporary, earthly materiality.

  You can experience this individually in timeslots of half an hour. Be aware: curiosity is your best compass.

 • credits

  Concept en regie Celine Daemen
  Virtual Art Direction Aron Fels
  Libretto Charlotte Van den Broeck
  Compositie Kate Moore
  Sound Design en Compositie Wouter Snoei
  Vocals Sterre Konijn

  Deze VR opera wordt ontwikkeld binnen de Nieuwe Makers regeling van Fonds Podiumkunsten in samenwerking met Silbersee en VIA ZUID.

Website

We helpen je ook online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in. Meer info: privacy statement

[2]
[1]