Eros

Schweigman& en DOX

Locomotiefstraat 8
Dans

Celebrate the body: Schweigman& en DOX vieren het vrouwenlichaam*

In Eros gaan zes vrouwen op zoek naar de kracht en het plezier van hun sensualiteit. In een eigentijds ritueel gaan de remmen los en wordt vrouwelijkheid in al haar facetten gevierd. De voorstelling wordt gespeeld op locatie: Locomotiefstraat 8 | 3534 BK Utrecht. Let op: wanneer u kaarten bestelt voor deze voorstelling worden uw gegevens gedeeld met Schweigman&.

zinsbegoochelende ervaringen
Theatermaker Boukje Schweigman ontregelt de zintuigen en laat mensen anders naar de wereld kijken dan ze gewend zijn. In haar ervaringstheater brengt ze de meest alledaagse verschijnselen terug tot hun essentie. De titels van haar werk zeggen het al: Grond, Hoek, Spiegel, Val. Van concrete noties maakt ze tastbare ervaringen die van alle kanten worden bekeken, omgekeerd, uitgeplozen. Zo worden ze losgezongen van elke vanzelfsprekendheid en verwerkt tot zinsbegoochelende totaalervaringen. 

doos van Pandora
Beleefde je in de vorige voorstelling Spectrum (2020) het fenomeen ‘kleur’, in 2022 ervaar je vrouwelijke sensualiteit, met héél je lichaam. Boukje Schweigman over het werkproces: ‘Het leek wel of we de doos van Pandora openden. Veel vrouwen hebben als het ware een deksel op hun onderbuik en niet voor niks. Eeuwenlange onderdrukking en misbruik hebben hun sporen achtergelaten.’ Die donkere kanten, de schaamte en het schuldgevoel, hebben ze in de veiligheid van de repetitieruimte opgezocht en achter zich gelaten. Ze wilden over de drempel heen stappen, de vreugde, de kracht van het lichaam en de speelse levenslust herontdekken. In Eros is het klaar met alle taboes: het dak gaat eraf! Ondersteund door drums en percussie van Frank Rosaly en Katherina Bornefeld is het een aanstekelijke, energieke voorstelling geworden. Een totaalervaring voorbij het alledaagse. 

achter de schermen: interview Boukje en Ibelisse

Schweigman& en DOX
Eros is een coproductie van Schweigman& en DOX. Dat de Utrechtse gezelschappen de handen ineenslaan, leidt tot nieuwe dimensies in beider werk: het fysiek-zintuiglijke, rituele werk van Schweigman& vermengd met de focus op jongerencultuur en urban dans(theater) van DOX.  

*De performers van Eros identificeren zich als (biologische) vrouw. Het is gemaakt vanuit de beleving van hun lichaam. We zijn ons ervan bewust dat de beleving van het lichaam en van vrouwelijkheid en mannelijkheid door ieder op zijn/haar/hun eigen manier kan worden ervaren.

foto's: Karin Jonkers

 • credits

  concept: Boukje Schweigman, Ibelisse Guardia Ferragutti, makers/ performers: Lysanne van Berlo, Fiona Dekkers,  Luana van Eekeren, Ibelisse Guardia Ferragutti, Rosanna ter Steege, Goda Zukauskaite, drums en percussie: Katherina Bornefeld, Frank Rosaly, regie: Boukje Schweigman, muziekcompositie: Frank Rosaly, scenografie: Theun Mosk, kostuumontwerp: Esmée Thomassen, casting i.s.m. Hildegard Draaijer, e.v.a.

  Met dank aan Wennah Wilkers, alle vrijwilligers en de educatieteams van Schweigman& en DOX

 • English text

  Celebrate the body: Schweigman& and DOX celebrate the female body*. In Eros, six women go in search of the power and pleasure of their sensuality. In a contemporary ritual, the brakes are off and femininity* is celebrated in all its facets. 

  Hallucinatory total experiences
  Theatre maker Boukje Schweigman disrupts the senses and makes people look at the world in a different way than they are used to. In her experiential theatre, she reduces the most ordinary phenomena to their essence. The titles of her work say it all: Ground, Corner, Mirror, Fall. She turns concrete notions into tangible experiences that are viewed, reversed, explored from all sides. In this way, they break free from all self-evidence and transform into hallucinatory total experiences. 

  Pandora’s box
  Whereas her last performance Spectrum was about colour, Eros focuses on nothing less than female sensuality. Boukje Schweigman about the work process: ‘It was like opening Pandora's box. Many women have a lid on their lower abdomen, so to speak, and for good reasons. Centuries of oppression and abuse have left their mark.’ They sought out and left behind those dark sides, the shame and guilt, in the safety of the rehearsal room. They wanted to cross the threshold, rediscover the joy, the eroticism of the body and the innocent, cheerful and playful zest for life.

  The roof is raised!
  In Eros, all taboos and clichés are done with: the roof is raised! Supported by the drums and percussion of Frank Rosaly and Katherina Bornefeld, it has become a sizzling total experience beyond the mundane.

  Schweigman& and DOX
  Eros is a co-production of Schweigman& and DOX. The fact that the Utrecht-based companies are joining forces leads to new dimensions in both their work: the physical-sensory, ritualistic work of Schweigman& mixed with the focus on youth culture and urban dance (theatre) of DOX. 

  *The performers of Eros identify themselves as (biological) women; it is made from their experience as women. We are aware that the experience of the body and of femininity and masculinity can be experienced by everyone in his/her/ their own way.

 • Prachtige ode aan het sensuele vrouwenlichaam

  Trouw -
 • Schweigman behoort tot meest originele theatermakers in het land

  NRC -

tips

Website

We helpen je ook online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in. Meer info: privacy statement

[2]
[1]