En Route - Photo Joshua Oluwagbemiga-t6nqZ0n3i-k-unsplash.jpg

En Route

Dries Verhoeven

Grote Zaal
Toneel

Een hallucinerende blik in de verte

Terwijl u in uw comfortabele schouwburgstoel zit, bevinden de performers zich in Nigeria en spelen ze de voorstelling daar ter plekke, via een live internetverbinding. De groep Nigerianen schetst een toekomstbeeld waarin Afrikaanse mensen in groten getale onderweg zijn naar het Europese continent. Wat zegt dat visioen van een aankomende exodus over onze blik op onszelf, op Europa en onze relatie tot Afrika? Zijn deze mensen toekomstige vluchtelingen, of zijn het ook onze toekomstige ziekenverzorgers, onze bedpartners, onze leiders? Laat u meenemen in een hallucinerende blik in de verte van gelauwerd theatermaker Dries Verhoeven.

Dries Verhoeven maakt voorstellingen die vaak zowel ontregelend als hartverwarmend zijn. Mensen die zich ver buiten de muren van ons theater bevinden brengt hij aangrijpend dichtbij. Er zijn maar weinig toeschouwers die ongeroerd blijven bij Verhoevens installatie-theater.

foto: Joshua Oluwagbemiga, www.driesverhoeven.com

  • Het knappe van al zijn werk is dat hij grote, gecompliceerde thema's terugbrengt tot een essentie. Het is aan de ene kant confronterend, maar toont ook compassie met zijn onderwerp.

    de Volkskrant over 'Broeders verheft u ter vrijheid' -

tips

Website

We helpen je ook online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in. Meer info: privacy statement

[2]
[1]