De zaak Shell

Anoek Nuyens & Rebekka de Wit | Frascati Producties / De Nwe Tijd

‘De zaak Shell’ laat even onontkoombaar als geestig zien hoe complex de problematiek rond de klimaatcrisis is

De laatste witte mannelijke neushoorn is uitgestorven. Bosbranden, overstromingen en aardverschuivingen zijn overal ter wereld aan de orde van de dag. Welke beelden, argumenten en retoriek zorgen ervoor dat er zo weinig schot zit in het oplossen van het klimaatprobleem? Wat kunnen we doen om het tij te keren?

Theatermakers Anoek Nuyens en Rebekka de Wit volgen het klimaatdebat al jarenlang op de voet. Ze bezochten aandeelhoudersvergaderingen van multinationals, lazen speeches en interviews van Shell, ploegden akkoorden en beleidsnota’s van overheden door en noteerden stelselmatig de opmerkingen van hun ooms en buurmannen zodra er tijdens het kerstdiner over klimaatverandering gesproken werd. Voor elke stem in het klimaatdebat schreven Anoek en Rebekka een pleidooi. In ‘De zaak Shell’ komen al die stemmen samen.

Tijdens het Gala van het Nederlands Theater Festival won De zaak Shell twee prijzen. Anoek Nuyens en Rebekka de Wit ontvingen de Regieprijs 2021 en Jaap Spijkers de Arlecchino 2021.

Deze voorstelling wordt gepresenteerd in samenwerking met Theater Kikker.

credits
concept, tekst en spel: Rebekka de Wit, spel: Suzanne Grotenhuis, Musia Mwankumi, Anoek Nuyens en Michaël Pas, eindregie: Erik Whien, foto: Karoline Maruszak, www.denwetijd.be

  • de jury over de regie

    “De zaak Shell is zowel haarscherp als verwarrend. De gedegen research is vertaald naar een sterke tekst en een gedurfde enscenering. Het podium is hier een platform aan uiteenlopende perspectieven. Met verve creëren de spelers hun personage via toewijding, concentratie en trefzeker acteren. Met hun inzet én de consequente uitwerking van het concept verleidt de voorstelling de toeschouwer tot een stellingname die varieert van empathie tot afkeer. Vakkundig blijft de regie weg bij het oordeel over afzonderlijke personages. De toeschouwer kan hierbij innerlijk verstrikt raken in de fluïde rol als toehoorder, scheidsrechter en medestander.”

  • Een belangrijke voorstelling die door iedereen gezien moet worden, al is het maar om een beetje hoop te houden of te krijgen.

    Theaterkrant -
Website

We helpen je ook online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in. Meer info: privacy statement

[2]
[1]