Coriolanus

Het Nationale Theater

Grote Zaal
Toneel

Hypermoderne Shakespeare met hoge hartslag en rake klappen

In ‘Coriolanus’ beschrijft Shakespeare vlijmscherp hoe de politiek werkt en wat er in een samenleving gebeurt als verstand en gemeenschappelijk belang niet langer leidend zijn, maar emotie en opportunisme de boventoon voeren.

Wanneer generaal Coriolanus als winnaar terugkeert uit de oorlog, juicht het volk haar toe. En dat terwijl ze haar voor de oorlog nog haatten. Coriolanus stelt zich verkiesbaar voor het hoogste politieke ambt. Niets lijkt haar benoeming in de weg te staan, maar dan hitsen haar politieke vijanden het volk op. Coriolanus moet vluchten en sluit zich uit wraak aan bij de verslagen vijand... Yela de Koning (‘Trojan Wars’) speelt de titelrol in deze hypermoderne Shakespeare met hoge hartslag en rake klappen.

credits
tekst: William Shakespeare, concept en regie: Nina Spijkers, eindregie wegens zwangerschap Liesbeth Coltof, spel: Mariana Aparicio, Bitha Babazadeh, Mika Bisschop, Emma Buysse, Bram Coopmans, Bram Flick, Fjodor Jozefzoon, Yela de Koning, Rick Paul van Mulligen, Sander Plukaard, Betty Schuurman, Joris Smit, campagnebeeld: Gordon Meuleman, repetitiefoto's: Bart Grietens, www.hnt.nl

tips

Website

We helpen je ook online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in. Meer info: privacy statement

[2]
[1]