Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart

L-E-V Sharon Eyal / Gai Behar

“Pulserend en organisch sluitstuk van trilogie over de liefde” - Theaterkrant

Sharon Eyal richtte samen met DJ/producer Gai Behar het gezelschap L-E-V (Hebreeuws voor hart) op. Vrijwel meteen trad het gezelschap toe tot de eredivisie van de dans. Eyal's werk is duister, hypnotisch, sexy, opzwepend en vervreemdend, en wordt uitgevoerd op het allerhoogste niveau. In ‘Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart’ ondernemen acht dansers een intense reis door de ups en downs van liefdesrelaties. Explosieve hedendaagse dans wisselt af met precieze bewegingen die zijn afgeleid van de academische dans en ‘moves’ uit de vogue - niet zonder ironische knipoog. De sensuele sfeer van de dans wordt versterkt door de bodysuit-achtige kostuums van Maria Grazia Chiuri, hoofdontwerper bij Dior.

credits
choreografie: Sharon Eyal, Gai Behar, muziek: Ori Lichtik, dans: Mariko Kakizaki, Leo Lerus, Clyde Emmanuel Archer, Gon Biran, Keren Lurie Pardes, Daniel Norgren Jensen, Rebecca Hytting, Darren Devaney, Alice Godfrey, kostuums: Maria Grazia Chiuri - Christian Dior Couture, lichtontwerp: Alon Cohen, foto: Stefan Dotter, www.sharoneyaldance.com

  • English text

    “Pulsating and organic final part of trilogy about love” – Theaterkrant

    Together with DJ/producer Gai Behar choreographer Sharon Eyal started the company L-E-V (Hebrew for heart). Almost immediately the company joined the premier league of dance. Eyal's work is dark, hypnotic, sexy, uplifting and alienating and performed at the highest level. In 'Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart' nine dancers go on an intensive journey through the ups and downs of love relationships. Explosive contemporary dance alternates with precise movements based on academic dance and 'moves' of vogue - with some irony. The sensual atmosphere of the dance is enhanced by the bodysuit-like costumes created by Maria Grazia Chiuri, chief designer at Dior.

    credits
    choreography: Sharon Eyal, Gai Behar, music: Ori Lichtik, dance: Mariko Kakizaki, Leo Lerus, Clyde Emmanuel Archer, Gon Biran, Keren Lurie Pardes, Daniel Norgren Jensen, Rebecca Hytting, Darren Devaney, Alice Godfrey, costumes: Maria Grazia Chiuri - Christian Dior Couture, light design: Alon Cohen, photo: Stefan Dotter, www.sharoneyaldance.com

Website

We helpen je ook online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in. Meer info: privacy statement

[2]
[1]