Toneelschuur - Bloedbad (Annaleen Louwes & Esther Noyons) 2.jpg

Bloedbad

Toneelschuur Producties | Nina Spijkers

Kritisch stuk over grote thema’s als oorlog, machtsmisbruik en onze omgang met de natuur

Gustav Ernst baseerde ‘Bloedbad’ op ‘Oresteia’, de tragedie van Aischylos. Hierin offert de Griekse legeraanvoerder Agamemnon zijn dochter om ten oorlog te kunnen trekken. Als hij zegevierend terugkeert, vereffent zijn vrouw die rekening. Op zijn beurt wreekt hun zoon Orestes zijn vader.

In ‘Bloedbad’ toont Ernst de gebeurtenissen vanuit een kritisch-feministische invalshoek. Regisseur Nina Spijkers geeft een belangrijke stem aan de vrouwen in dit stuk vol grote thema’s als oorlog, expansiedrift, machtsmisbruik en onze omgang met de natuur. Zij bewondert de taal van Ernst: de geweldige taalconstructies zijn vaak heel erg grof maar tegelijkertijd enorm grappig en helemaal van deze tijd.

credits
tekst: Gustav Ernst, vertaling: Tom Kleijn, regie: Nina Spijkers, spel: Bert Luppes, Teuntje Post, Matthijs van de Sande Bakhuysen, Malou Gorter e.a., foto: Annaleen Louwes & Esther Noyons, www.toneelschuurproducties.nl

Website

We helpen je ook online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in. Meer info: privacy statement

[2]
[1]