Ligia Lewis - a plot _ a scandal.jpg

A plot / A scandal

Ligia Lewis

Mensen houden van schandalen en juice. We vinden het geweldig wanneer een geheim openbaar wordt of wanneer iemand een overtreding begaat. Schandalen hebben onze verbeelding nodig: in een schandaal staat onze fantasie centraal en verzinnen we de gekste mogelijkheden. Maar hoe positioneren we onszelf in een wereld vol schandalen? En is er een grens aan wat we kunnen onthullen? Schandalen kunnen plezier aan het publiek brengen, maar dit gaat ten koste van de mensen die ontmaskerd worden.

In A Plot / A Scandal focust choreograaf en danser Ligia Lewis op de immoraliteit en onbetamelijkheid van schandalen. Ze behandelt in een bijna lecture-performance achtige stijl historische, anekdotische, en mythische verhalen, van John Locke tot haar eigen overgrootmoeder. Ze loodst ons door de belangrijkste verschuivingen in de geschiedenis van de Europese mentaliteit, ontkracht de mythes over de Verlichting en vervolgens het liberalisme - en legt een hard verband bloot tussen die momenten in de ontwikkeling van de "witte wereld" en haar relatie met "niet-witte" delen van de wereld. Lewis stelt belangrijke vragen over de koloniale geschiedenis en het huidige beeld ervan in ons collectief geheugen, niet zonder humor en afstand tot haarzelf.

Van Ligia Lewis is tijdens SPRING ook Still not Still te zien. A Plot / A Scandal is een natuurlijk vervolg op Still not Still en andere eerdere werken van Ligia.

 • English text

  People love scandals and juice. We eat it up when a secret gets exposed, or when someone commits a foul act. Scandals hinge on our imagination: in scandals, our fantasy takes center stage and we imagine crazy possibilities. But how do we position ourselves in a world full of scandals? And is there a limit to what we can expose? Scandals may bring pleasure to the audience, but this is at the expense of those exposed.

  In A Plot / A Scandal, choreographer and dancer Ligia Lewis focuses on the immorality and impropriety of scandals. She covers in an almost lecture-performance style historical, anecdotal, and mythical narratives, from John Locke to her own great grandmother. She ushers us through the main shifting points in the history of the European mindset, debunking myths over enlightenment and liberalism - exposing a hard collusion between those moments in the development of the „white world” and its relation with „non-white” parts of the world. Lewis raises serious questions about the colonial past and its current picture in our collective memory, although not without humor and distance to herself.

  Another work by Ligia Lewis, Still not Still, is also part of SPRING 2023. A Plot / A Scandal is a natural continuation of Still not Still and other earlier works.

 • credits

  Concept, choreography, artistic direction, text: Ligia Lewis
  Performance: Ligia Lewis
  Choreographic assistance, alternating performer: Corey Scott-Gilbert, Justin Kennedy
  Research/Dramaturgy: Sarah Lewis-Cappellari
  Research: Michael Tsouloukidse
  Lighting design & technical direction: Joseph Wegmann
  Music composition & Sound design: George Lewis Jr AKA Twin Shadow & Wynne Bennett
  Voice over: George Lewis Jr AKA Twin Shadow
  Sound technician: Manuel Pessoa de Lima
  Set design: Ligia Lewis
  Costume: SADAK
  Stage technician: Şenol Şentürk, Jachya Freeth
  Production & administration: Sina Kießling
  Production & distribution: Nicole Schuchardt
  Production assistance: Julia Leonhardt
  Production: Ligia Lewis
  Co-production: HAU Hebbel am Ufer (Berlin), Ruhrtriennale, Arsenic - Centre d'art scénique
  contemporain (Lausanne), Tanzquartier Wien, Kunstencentrum VIERNULVIER (Gent),
  Kaserne Basel, The Museum of Contemporary Art (Los Angeles), Walker Art Center
  (Minneapolis MN).
  With the residency support of: Callie’s, O Espaço do Tempo.
  Supported by: the NATIONALES PERFORMANCE NETZ Coproduction Fund for Dance,
  which is funded by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media.
  Funded by: Berlin Senate Department for Culture and Europe.

Website

We helpen je ook online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in. Meer info: privacy statement

[2]
[1]