O S C A R

Arno Schuitemaker

Een solo voor 3. 3 solo’s in 1. Ik zou het kunnen zijn, iemand en iedereen

In mijn volgende leven wil ik misschien schrijver zijn, of dichter. Ik zou dan mijn toekomst mijn verleden laten opzoeken. Ik zou schrijven over een bepaald moment, niet al te lang geleden, en woorden geven aan wat er nu in mijn lichaam leeft.  Hoe ik, veelal op mezelf, meer en meer voelde dat ik niet alleen was. Hoe ik mezelf herkende, niet alleen in de spiegel, maar evenveel in anderen. Hoe deze herinneringen veranderden in meerdere reflecties, hoe iedere stap beweging werd en hoe teruggaan overging in vooruitgaan. Hoe het voelde om de ene voet voor de andere te zetten, hoe het voelde om te zeggen: Ik begin opnieuw.

O S C A R is een installatie en performance tegelijk. In dit intieme werk gaat Arno Schuitemaker op zoek naar een nieuw gevoel van identiteit nadat het leven je naar een breekpunt heeft bracht. Met de drie performers en het publiek samen op het toneel, een geheel spiegelende vloer en talloze schaduwen ontstaat er een transparante, drievoudige wereld. Gedurfd, teder en uiterst spannend, O S C A R is een belichaamde getuigenis van het begrip empowerment, vrij van opgelegde regels. Geen mens is begrensd.

 • publiek en performers samen op het toneel

  O S C A R brengt publiek en performers samen op het toneel in een fysieke reis van ruimte naar ruimte. Ondanks dat er geen vaste zitplaatsen of stoelen zijn, is de voorstelling toegankelijk voor mensen die niet of minder goed kunnen staan. Voor hen zijn vouwkrukjes beschikbaar.

 • Arno Schuitemaker

  Voorstellingen van Arno Schuitemaker moet je ervaren, beleven, ondergaan. Het maakt hem een van de intrigerende podiumkunstenaars van de nieuwe generatie in Nederland. Zijn interdisciplinaire werk beweegt zich door het versmelten van non-stop beweging, elektronische muziek en indrukwekkende lichtontwerpen buiten de gebaande paden van dans. Met fragmenten uit zijn dagboek als bron transformeren zijn voorstellingen tot belichaamde bespiegelingen op het leven die de diepere lagen van het bestaan raken.

  In oktober 2019 ontving zijn vorige voorstelling ‘The Way You Sound Tonight’ de Zwaan voor meest indrukwekkende dansproductie van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties.

  Over zijn eerdere werk schreef de pers:
  "Als een stroomstoot, zo voelen voorstellingen van Arno Schuitemaker soms. Hypnotiserende bewegingen op elektronische minimal music. Dat gaat over energie, dat geeft spanning, en houdt je ademloos geboeid." (VPRO)

  “Voor het gemak wordt zijn werk geschaard onder dans. Maar zijn voorstellingen zijn meer dan dat, want de theatermaker zet álles in beweging: lichamen, licht, geluid en uiteindelijk ook de manier hoe we ruimte en tijd ervaren.” (Trouw)

 • English text

  In my next life I may want to be a writer, or a poet. I would then let my future look up my past. I would write about a particular moment, not too long ago, and give words to what is living in my body right now. How I, mostly on my own, increasingly felt that I was not alone. How I recognized myself, not only in the mirror, but equally in others. How these memories turned into multiple reflections, how each step became movement and how going backwards turned into moving forward. What it felt like to put one foot in front of the other, what it felt like to say: I start again.

  O S C A R is an installation and performance all at once. In this intimate new work, Arno Schuitemaker searches for a renewed sense of identity after life brought you to the epicenter of a break. Bringing three performers and the audience together on stage, a mirroring floor and countless shadows create a liminal, threefold world with full transparency. Daring, tender, and propulsive, and a testament to the determination in rebuilding, O S C A R unites embodied journeys of empowerment, free of rules. No human is limited.

 • credits

  creatie: Arno Schuitemaker, performers: Ivan Ugrin, Mark Christoph Klee, Paolo Yao, muziek: Aart Strootman, productie: SHARP/ArnoSchuitemaker in coproductie met DansBrabant, La Place de la Danse – Centre de Développement Chorégraphique National / Toulouse-Occitanie en Théâtre Garonne, ondersteund door Dutch Performing Arts, en Sala Hiroshima, foto's: Sjoerd Derine, Bart Grietens, www.arnoschuitemaker.com

 • Een van de meest interessante hedendaagse Nederlandse choreografen is weer te zien in Utrecht. Hij nodigt drie dansers uit om na te denken over onze potenties, onze grenzen en hoe we die kunnen overschrijden.

  Grzegorz Reske, artistiek directeur SPRING -
Website

We helpen je ook online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in. Meer info: privacy statement

[2]
[1]