"Je kunt je ogen niet afhouden van de dansers in Shakti" - de Volkskrant ****

We zijn uit balans. De wereld staat stil, maar was nooit eerder meer in beweging. Er lijkt een mondiale disbalans te bestaan tussen man en vrouw, mens en natuur. We zijn gevangen tussen twee uitersten maar zijn tegelijkertijd doordrongen van het besef dat we samen één zijn. Hoe vinden we elkaar terug? 

spanningsveld
In zijn nieuwste werk onderzoekt choreograaf Shailesh Bahoran de kwaliteiten van de vrouwelijke energie Shakti, die in de Indiase levensbeschouwing staat voor alles wat beweegt. Wat is de essentie van de alles voortstuwende energie? En welk spanningsveld ontstaat er tussen Shakti en diens tegenpool Shiva, de mannelijke energie die staat voor de stille gedachte?

op zoek naar balans
In een geruisloze wervelstorm donderen vier dansers dwars door tijd en ruimte om te ontdekken wat ons beweegt. Omringd door de live klanken van twee klassieke Indiase snaarinstrumenten, de tanpura en de sarod, wervelen zij door het centrum van het universum tot de kern van hun ziel, op zoek naar balans.

Illusionary Rockaz Company (IRC) is het gezelschap rond de talentvolle choreograaf/danser Shailesh Bahoran, die in korte tijd naam wist te maken met spraakmakende producties als ‘Ignite’, ‘Aghori’ en ‘REDO’.

credits
concept en regie: Shailesh Bahoran, choreografie: Shailesh Bahoran i.s.m. de dansers/muzikanten Yordana Rodriguez, Wennah Wilkers, Alicia Anais Fuentes Sifuentes, Liam McCall, Raj Mohan en Avi Krisna, compositie: Rik Ronner, beeld: Shueti, www.ircompany.nl

  • language no problem - read more

    We are imbalanced. As the world stops turning, it picks up more and more speed. There seems to be a global disparity between men and women, black and white, mankind and nature. We find ourselves caught between two opposites, painfully aware we are as one. How do we bridge the gap?

    In his latest work, choreographer Shailesh Bahoran explores the qualities of the feminine energy Shakti, which in the Indian philosophy stands for everything that moves. What is the essence of the all propelling life force? And what tension arises between Shakti and its opposite Shiva, the masculine energy that represents the silent thought?

    In a still whirlwind, four phenomenal dancers hurtle across time and space to discover what moves us. Surrounded by the live sound of two classical Indian string instruments, the tanpura and the sarod, they whirl from the center of the universe to the core of their being. In search of balance, or at least understanding.

    SHAKTI is the second performance by Illusionary Rockaz Company (IRC), the new company around the talented choreographer/dancer Shailesh Bahoran. In a short time Bahoran managed to make a name for himself with high-profile productions such as Lalla Rookh, Ignite, Aghori. His latest work REDO was awarded the prize from the Nederlandse Dansdagen and the ‘Zwaan’ for Most Impressive Dance Performance for dancer Redouan Ait Chitt.

Website

We helpen je ook online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in. Meer info: privacy statement

[2]
[1]