Le syndrome de l'exilé

Babacar Cissé <Bouba>

Ballingschap is dat je gedwongen wordt om je geboorteland te verlaten, uit straf, uit angst of uit noodzaak. Bij sommige ballingen overheerst de pijn van het vertrek, bij anderen de hoop op een betere toekomst. Hun verhalen raken ons, ongeacht hun herkomst. Misschien omdat we ergens allemaal ballingen zijn, allemaal min of meer losgezongen van een plek in onze jeugd of in ons hart die we gedwongen hebben moeten verlaten. Het syndroom van de balling is beseffen dat ballingschap uiteindelijk altijd een spiritueel proces is. Dat je niet alleen een plek achterlaat maar ook een deel van jezelf.

"Het lichaam is een taal. Mijn bewegingen dragen het geheim van mijn diepere identiteit. Dat is voor mij waar dans ontstaat. Dans staat voor leven, het is een weg naar de ander, naar handeling en gebeurtenis. Het legt de poëzie van het gevoel bloot en maakt de schoonheid van het zijn toegankelijk. Vanuit die verwondering heb ik deze solo geschreven." (Babacar Cissé)

• getipt i.h.k.v. Black Achievement Month 
• bekijk ook de festivaltrailer 

credits
concept, choreografie en dans: Babacar Cissé, licht: Antoine Auger, video: Antoine Mortoire, www.afrovibes.nl

 • language no problem
  Exile is when you are forced to leave your country of birth, out of punishment, fear or necessity. Some exiles are overwhelmed by the pain of leaving, with others the hope for a better future. Their stories touch us regardless of where they come from. Maybe because we are all exiles somewhere, all more or less disconnected from a place in our youth or in our hearts that we have been forced to leave. Exile syndrome is the realization that exile is ultimately always a spiritual process. That you not only leave a place but also a part of yourself.
  "My movements carry the secret of my deeper identity. For me that is where dance originates. Dance stands for life, it is a path to the other, to action and event. It explains the poetry of feeling, exposes and makes the beauty of being accessible. From that amazement I wrote this solo." (Babacar Cissé)

Update coronamaatregelen

Als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen is Stadsschouwburg Utrecht tot 11 november gesloten. Heb je vragen? Bekijk de pagina veelgestelde vragen of bel 030 2324125 (ma t/m vr 10-17 uur). We hopen je snel weer te zien! 

All performances are cancelled until November 11th: read more

Website

We helpen je ook online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in. Meer info: privacy statement

functioneel
[2]
 • functionele cookies

  Zonder deze cookies kan de website niet goed werken. Ze zijn o.a. nodig voor het inloggen en het winkelwagentje.

 • analytische cookies

  Cookies van Google Analytics en Hotjar gebruiken we om de website en bijbehorende statistieken (anoniem) te analyseren.

marketing
[1]
 • tracking cookies

  Met deze cookies kunnen we online advertenties tonen van voorstellingen die jij interessant vindt.

Of accepteer alle cookies
/ OK