Kirina

Faso Danse Théâtre | Serge Aime Coulibaly & Rokia Traoré

Douwe Egbertszaal
Dans

"Een verbluffende voorstelling die rituele en extatische dans combineerde met voortstuwende muziek en een bezwerend verhaal." - The New York Times

Kirina is voor West-Afrika wat Waterloo is voor Europa: in het dorpje in Guinee vond een veldslag plaats die het continent zou veranderen. Geïnspireerd door deze historische gebeurtenis, Griekse tragedies en Afrikaanse mythes, maakte Serge Aimé Coulibaly 'Kirina', een dansvoorstelling met een bevrijdende energie! Je ziet mensen in opstand komen, op weg naar een betere toekomst. 'Kirina' is een grootschalige choreografie met gevechten en vieringen, opoffering en teleurstelling, moed en trots. Met teksten van de Senegalese auteur Felwine Sarr en muziek van de Malinese zangeres Rokia Traoré. 

‘Kirina’ gaat over mensen op drift, over een wereld vol vluchtelingen en wat dat betekent voor de samenleving. Maar vooral is het een bruisende voorstelling vol hoop en vertrouwen in de veerkracht van mensen. 

aanbevolen door SPRING
• blijf op de hoogte via het facebookevenement

credits
choreografie: Serge Aimé Coulibaly, muziek: Rokia Traoré, foto: Philippe Magoni, www.fasodansetheatre.com

 • language no problem

  Anchored in the place where fiction and memory meet, KIRINA introduces us to a displaced people walking and fighting in the direction of its future and fate. In the troupe’s moments of bravery and pride, their movement translates hope and rebellion as they try to reach salvation, a point that lies beyond resignation. In order to portray such an epic tale, one that calls upon the great universal myths as much as it evokes our contemporary reality of permanent flux, Serge Aimé Coulibaly crafted a choreography for 40 extras moving along with the troupe of dancers, while Felwine Sarr produced the libretto and Rokia Traore imagined the musical frame.

 • figuranten gezocht / calling all extras

  Wij zoeken 30-40 figuranten voor deze voorstelling en we nodigen je graag hiervoor uit! Wij bieden je als dank 1 vrijkaart per persoon.  

  aanwezigheid
  Wij vragen je om op zondag 16-1 te repeteren en op maandag 17-1 aanwezig te zijn bij de repetitie en voorstelling.
  Ga er voor nu vanuit dat je voor zowel de repetitie als de voorstelling om 17.30 uur in het theater aanwezig moet zijn. Je kan je melden bij de receptie. Na de voorstelling en repetitie ben je tussen 21.30-22.00 uur klaar. Je kan je eigen kleren dragen (donker en lang).  Na de repetitie worden de kostuums gepast, daardoor kan je iets later klaar zijn. Als dit niet uitkomt, dan kan je de volgende dag eerder aanwezig zijn.

  eisen
  - Leeftijd: tussen 13 en 80 jaar.
  - Je spreekt Nederlands of Engels.   
  - Danservaring is niet nodig.
  - Je moet (in rustig tempo) 60 minuten kunnen lopen zonder te stoppen.
  - We zijn op zoek naar een afspiegeling van onze maatschappij als het gaat om leeftijd, gender en achtergrond.
  - Je bent op alle data beschikbaar.
  - Als je nog geen 18 jaar bent, dan hebben wij toestemming van je ouder(s) nodig.

  aanmelden
  Stuur een mailtje naar figurant@baasbank-vos.nl, ook bij vragen.
  O.v.v.: Naam / Leeftijd / E-mailadres / Telefoonnummer / Culturele achtergrond / eventuele bijzonderheden.
  Als je wil mag je een foto meesturen.
  Dit is je kans om onderdeel te zijn van een prachtige voorstelling, we hopen op je aanmelding!
  Is het niets voor jou, maar ken je wel iemand die hier graag aan mee zou werken? Stuur deze informatie gerust door.

   

  Calling all extras

  We are looking for 30/40 extras for this performance: ‘Kirina’. To thank you, we offer 1 free ticket per person.

  Presence
  We ask you to join the rehearsal on Sunday, January 16 and to be present for the rehearsal and performance on Monday, January 17. For both days you need to be in the theatre at 17.30 hour. We’ll see you at the reception. The rehearsal and performance will last until 21.30/22.00 hour. You can wear your own clothes (dark and long).  Your ‘costume’ will be checked after the rehearsal, so it may get a little later. Or if you can’t stay longer, you can arrive earlier the next day.

  Profile
  - Age: between 13 and 80 years old.
  - You speak Dutch or English.  
  - Skilled practice is not necessary.
  - You must be able to walk (at low pace) for 60 minutes, without stopping.
  - Ideally, all the people on the set should reflect the society’s demography in terms of age, gender and background. 
  - You can be present at both days.
  - If you’re under 18 years old, you need to ask permission from your parent(s). 

  Sign up
  Send an email to figurant@baasbank-vos.nl, or if you have any questions. Please note your name/age/mail/phone number/cultural background, any particularities.
  If you want, you can send a picture.
  This is your chance to be part of a masterpiece, we hope you’ll sign up!
  Do you know anyone who would like to participate? Please forward this call.

tips

goed om te weten

Altijd weten wat er speelt?

Geldig e-mail adres verplicht!