0675-cuckoojahakoocampoducu-33.jpg

Cuckoo

Jaha Koo

Blauwe Zaal
Spring in Autumn Toneel

Een groepje praatgrage rijstkokers neemt ons mee door 20 jaar Koreaanse geschiedenis en staat stil bij de grote economische crisis, die crisis een enorme impact had op de jonge generatie waartoe ook de Zuid-Koreaanse kunstenaar Jaha Koo behoort. Jeugdwerkloosheid en sociaaleconomische ongelijkheid, vereenzaming en stijgende zelfmoordcijfers, acuut sociaal isolement en een fixatie op het uiterlijk: het zijn slechts een paar symptomen. Jaha en zijn rijstkokers vertellen via bitterzoete en ook humorvolle dialogen een ontroerend verhaal dat de persoonlijke ervaring koppelt aan de politieke gebeurtenissen. Ze reflecteren op thema’s als geluk, economische crisis en de dood, en tonen een land dat gevangen zit tussen werkdruk en maniakale shopverslaving.

• combiticket met Chombotrope € 38 | studenten € 24 (alleen telefonisch 030-2302023)
• duur voorstelling 60 min. 
• Nederlandse en Engelse boventiteling.

credits
idee en regie: Jaha Koo, met Hana, Duri, Seri en Jaha Koo

selectie Spring in Autumn

  • language no problem – read more

    A group of talkative rice cookers takes us through 20 years of Korean history and reflects on the great economic crisis with its huge impact on the young generation including South Korean artist Jaha Koo. Youth unemployment, socio-economic inequality, social isolation, rising suicide rates, acute social isolation and a fixation on appearances are some of the symptoms. Through bittersweet and humorous dialogues Jaha and his rice cookers tell a moving story that combines personal experience with the political events. They reflect on themes such as happiness, economic crisis and death depicting a country that is caught between working pressure and maniacal shop addiction.

    Dutch and English surtitles.

    credits
    idea and direction: Jaha Koo, with Hana, Duri, Seri and Jaha Koo

goed om te weten

Altijd weten wat er speelt?

Geldig e-mail adres verplicht!