tutu - Theater Stap - (c) Ellen Smeets 03-klein.jpg

tu'tu

Theater Stap

Blauwe Zaal
Tweetakt Toneel

Een stuk over buren die gemoedelijk naast elkaar wonen. Drie buren die gluren. Over een haag, door een raam, vanaf het dak. Ze komen elkaar geregeld tegen: bij de eendjes, op verjaardagsfeestjes en in hun dromen. Op een dag bekent één van hen dat hij nog nooit gedoken heeft: veel te gewaagd. Een zwembad wordt gevuld en de twee anderen proberen de derde buurman mee in het water te krijgen.

tu’tu is een voorstelling over grasmachines, over koetjes en kalfjes, over groot en klein, over gras dat elders groener is, over lukken en mislukken, over buxussen en vogelnestjes en vooral over buren die gluren! Het dartelt van speelsheid en eerlijke naïviteit. In 2006 werd de voorstelling met enthousiasme onthaald en genomineerd voor de Cultuurprijs Vlaanderen in de categorie Jeugdtheater.

programma

credits
regie: Daphne Laquière, spel: Luc Loots, Rik Van Raak en Gert Wellens, muziek: Bo Spaenc, foto: Ellen Smeets


  • language no problem - read more

    Three friendly neighbors live next to each other. Three neighbors who peek. Over a hedge, through a window, from the roof. They meet each other regularly: with the ducks, at birthday parties and in their dreams. One day, one of them confesses that he has never dived: much too daring. A pool is being filled and the two others are trying to get the third neighbor in the water.

    tu'tu is a performance about grass machines, about cows and about calves, about large and small, about grass that is greener elsewhere, about success and failure, about box trees and birds' nests and especially about neighbors who peek! The performance from 2006 was enthusiastically received and was nominated for the Cultuurprijs Vlaanderen in the youth theater category.

goed om te weten:

Altijd weten wat er speelt?

Geldig e-mail adres verplicht!